kroužky

 

Zájmové kroužky ve školní družině

 Malý zahradník (vych. Hana Němečková)

úterý 15,30 - 17

- setí, sázení kytiček, zeleniny, práce ve skleníku

Tvorba z korálků (vych. Hana Němečková)

středa 14,15 - 15,30

- výroba šperků a ozdobiček z korálků

Drátování (vych. Hana Němečková)

čtvrtek 14,15 - 15,30

- odrátování různých předmětů, výroba drobných šperků

 Pohybové hry  ( vych. Alena Šťastná )

Pátek 14,30 – 15,30 tělocvična

- míčové hry, cvičení na nářadí, soutěže, opičí dráhy, kondiční cvičení

 

Do kroužků se mohou přihlásit všechny děti, které o ně mají zájem, tzn. i ty, které nenavštěvují ŠD. Přihlášky obdrží vždy na začátku šk.roku, ale je možno se přidat kdykoliv. Poplatek za kroužky se platí složenkou, kterou žáci obdrží od vedoucích kroužků.