Informace o nás

Školní družina na Základní škole Školní 700 v Praze 4 - Braníku má 3 oddělení pro žáky 1. - 5.třídy.
Každé oddělení má své vlastní prostory, kde děti tráví čas po vyučování hraním různých her, rukodělnými činnostmi, četbou. Mají k dispozici počítače s výukovými programy a s internetem. Ke sportovním činnostem využíváme tělocvičnu a školní hřiště se zahradou nebo okolní dětská hřiště.
Děti mají možnost navštěvovat různé kroužky, které škola i družina nabízí.